Objavljen Izveštaj o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada u 2015. godini

Srbija | Upravljanje otpadom

PTO_2015_small

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije saopštila je da je pripremila Izveštaj o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada u Republici Srbiji u 2015. godini.

Izveštaj je pripremljen na osnovu dostavljenih izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada stavljenim na tržište Republike Srbije, kao i podataka o upravljanju otpadom koji nastaje nakon njihove upotrebe.

Izveštaj možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs