Objavljen CEDEF vodič za upravljanje otpadom

Srbija | Održivi razvoj

cedef

Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF) u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda objavio je CEDEF vodič „Preporuke za upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom u Beogradu i Republici Srbiji“.

Vodič sadrži najbolja rešenja za unapređenje sistema upravljanja otpadom u Republici Srbiji, a sve u cilju postizanja visokih ekoloških standarda i kvalitetnije životne sredine, navodi se u saopštenju CEDEF-a. Između ostalog predstavljen je i regulatorni okvir u oblasti upravljanja otpadom, pregled stanja deponija u Srbiji, potencijali reciklaže, uloga lokalnih zajednica i reforma javnih komunalnih preduzeća, tehnologije za upravljanje otpadom i tretman opasnih voda.

CEDEF vodič „Preporuke za upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom“ izrađen je nakon sedam javnih debata (od decembra 2013. do jula 2014. godine) čije je glavni organizator bio Centralno evropski forum za razvoj.

Uskoro se očekuje da CEDEF objavi Publikaciju o biomasi u saradnji sa Francuskim institutom i Ambasadom Francuske u Srbiji.

Sandra Jovićević

foto: cedeforum.org