Objavlјena probna verzija portala „Monitoring radioaktivnosti životne sredine u Republici Srbiji“

Vesti | Srbija | Nuklearna energija

rrrAgencija za zaštitu od jonizirajućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, objavila je na internet adresi http://monradrs.srbatom.gov.rs probnu verziju portala „Monitoring radioaktivnosti životne sredine u Republici Srbiji“ (MONRADRS). Portal pruža uvid namenjen javnosti o aktivnostima monitoringa radioaktivnosti životne sredine u Republici Srbiji. Na portalu se mogu pronaći informacije o merenju radioaktivnosti u zemlјištu, hrani, vodi, padavinama i vazduhu. Obzirom da je u pitanju probna verzija, Agencija moli za razumevanje za eventualne tehničke i funkcionalne nedostatke portala. Vaše komentare, sugestije i primedbe možete dostaviti na sledeću adresu е-поштеwebmaster@srbatom.gov.rs

Izvor: http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/#vest03

V.V.