Obilazak predškolskih ustanova i škola uključenih u Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ u 2016/2017. godini

Srbija | Održivi razvoj

U okviru Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2016/2017. godinu, u toku je obilazak predškolskih ustanova i škola prijavljenih za učešće u Programu.

Podsekretar, Brankica Tabak i Tamara Orlović iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine su tokom aprila 2017. godine posetile gimnaziju Novi Kneževac gde su u okviru manifestacije „Bio Bazar“ izložene ekološke rukotvorine posvećene prirodi i Uskrsu; PU „Radosno detinjstvo“, vrtić Maslačak u Novom Sadu gde su ddržane su kreativne i edukativne radionice za decu uzrasta od 3 godine do predškolskog uzrasta u dvorištu vrtića „Maslačak“, a akcenat je bio na temu reciklaže „Spljeskaj sa strane, da u kantu više stane“, odnosno korišćenja prirodnih materijala, sadnje cveća i izrade raznih ukrasnih predmeta.

Organizovana je i poseta OŠ „Branko Radičević“ u Kuzminu gde su članovi tima škole prilikom posete, predstavili gostima deo aktivnosti koje su do sada realizovane u školi, kao što su: selekcija i reciklaža PET ambalaže, priprema za sadnju sadnica doniranih od strane JP „Vojvodinašume“, obeležavanje značajnih datuma, kroz kreativne radionice promovisan je „Sat za našu planetu“, a obeležen je i Dan planete Zemlje prigodnim programom.

Takođe su posetili i PU „Dečja radost“ Irig, područno odeljenje Krušedol gde je održana radionica u predškolskoj ustanovi na temu reciklaže, sa decom iz mešovite grupe, Karlovačku gimnaziju gde su predstavljene aktivnosti koje su do sada realizovane u školi, kao i gde je realizovana radionica na temu reciklaže sa učenicima; organizovana je i poseta PU „Dečja radost“, vrtić Vila, Vrdnik gde je organizovan maskenbal povodom obeležavanja Dana planete Zemlje.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević