Obeleženo sto godina pošumljavanja u Valjevu

Foto: JP "Srbijašume"

Foto: JP „Srbijašume“

Na Maglešu – Šumska uprava „Valjevo“ – Šumsko gazdanistvo „Boranja“ – Loznica nedavno je obeležena stogodišnjica pošumljavanja i stoosamnaest godina postojanja Šumske uprave „Valjevo“.

Od 1900. godine, pa do današnjih dana na području ŠG „Boranja“ pošumljeno je oko 6.000 hektara.

U poslednjih 10 godina zasađeno je 900.000 sadnica, odnosno pošumljeno 722 hektara.

Za 2018. godinu planirana je sadnja 266.000 sadnica, sa kojima će biti pošumljeno 134 hektara.

Šumska uprava „Valjevo“  počela je sa radom 27. juna 1900. godine, a iste godine i Šumska uprava „Loznica“.

Milisav Pajević