Obeleženo 50 godina rada HE „Senj“ u Hrvatskoj

Region | Hidro

he-senj-20161129153936428

„Hrvatska Elektroprivreda“ 29. novembra 2016. godine obeležila je 50 godina rada hidroelektrane „Senj“.

Ova hidroelektrana ima ukupnu snagu od 216MW, a za 50 godina rada proizvela je preko 50 milijardi kWh električne energije, odnosno tri puta više od ukupne godišnje potrošnje Hrvatske. Najavljeno je da će u narednom periodu biti revitalizovani glavni i pomoćni agregati ove elektrane.

U planu je izgradnja druge faze hidroelektrane „Senj“ koja će obuhvatiti izgradnju HE „Kosinj“ i HE „Senj 2“.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević