Obeležen Svetski dan migratornih ptica

Svet

Foto: pzzp.rs

U svetu se 10. maja obeležava Svetski dan migratornih ptica.

Kako se navodi u saopštenju izvršnog sekretara Konvencije o biološkom diverzitetu gospođe Kristiane Paske Palmer, budućnost migratornih ptica predstavlja i budućnost ljudi jer doprinose našem opstanku. Ona je istakla da se migratorne ptice danas suočavaju sa brojnim problemima, od kojih su samo neki degradirana i fragmentirana staništa usled klimtskih promena, prekomerna eksploatacija zemljišta, invazivne vrste, različita vrsta zagađenja prouzrokovana antropogenim uticajem i klimatske promene.

Dodala je da veliki broj država, zajednica i organizacija formira mrežu u cilju unapređenja migratorne povezanosti, koja podrazumeva povećanje koridora, zaštitu migratornih puteva i gnezdilišta. U okviru strateškog plana za biodiverzitet (2011- 2020) i njegovih „Aichi Biodiversity“ ciljnih grupa, sve države i interesne strane koje su uključene u okvirni destogodišnji akcioni plan za biodiverzitet, podržavaju napore za njegovo ostvarivanje. Dodatno, podržavaju ciljnu grupu 11 koja se zalaže za to da zaštićena područja postanu deo povezanog sistema, integrisanog u šira kopnena i morska staništa. Takođe podržavaju ciljnu grupu 12 koja se odnosi na ugrožene vrste.

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević