Obeležen Međunarodni dan reka

Foto-ilustracija: Unsplash (Nomvula Moepya)

Međunarodni dan reka obeležava se 14. marta u gotovo 60 zemalja sveta. Reke su jedan od najosetljivih i najugroženijih ekosistema u Evropi i zato se na ovaj dan poziva na odgovornost prema njima, kao i na pravo svih nas na čiste vodotokove.

Veliki je broj ugrožavajućih faktora koji utiču na reke, kao što je eksploatacija rečnog nanosa (šljunak), gradnja i širenje infrastrukture u zoni obala, ali i sve veći turistički pritisak na reke, posebno u vreme reproduktivnog ciklusa životinjskih grupa koje su vezane tokom celog ili većeg dela životnog ciklusa za reke i druge vodene ekosisteme, navodi se na sajtu Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Kada je reč o zaštiti vode kao prirodnog resursa, posebna pažnja se u Srbiji pridaje zaštiti vodenih tokova i obalnog područja, vlažnih i zabarenih površina, zaslanjenih terena, prirodnih jezera i bara. U okviru zaštite ovih prirodnih resursa, neophodna je i kontrola eksploatacije mineralnih sirovina, biljnog i životinjskog sveta.

Zavod za zaštitu pirode Srbije vodno prirodno nasleđe u Srbiji štiti u okviru sistema zaštićenih područja više od 72 godine.

Na teritoriji Srbije postoji više hiljada vodotokova čija ukupna dužina iznosi 65 980 km, ili prosečno 747 m/km2. Gustina rečne mreže je veoma neujednačena i iznosi od 120 m/km2 do 3 500 m/km2. Međutim, Srbija koristi još i tranzitne ili prolazne vode Dunava i njegovih pritoka koje prosečno iznose 5 850 m3/s ili oko 185 000 km3 godišnje.

Reka i njihovog velikog značaja svi se setimo nekoliko puta godišnje, a stalno bi trebali da brinemo o njima.

Energetski portal