Obeležen dan HE „Bajina Bašta“

Srbija | Hidro

he bajina basta dlhe.rs

Krajem novembra 2014. godine obeležen je dan hidroelektrana „Bajina Bašta“, a svečanosti su prisustvovali predstavnici „Elektroprivrede Srbije“, predstavnici PD „Drinsko-Limske HE“, kao i poslovni partneri.

Vršilac dužnosti direktora PD „Drinsko-Limske HE“ gospodin Zlatan Jovanović izjavio je da su do sada izvršene brojne revitalizacije i remonti na hidroelektrani „Bajina Bašta“ i reverzibilnoj hidroelektrani „Bajina Bašta“ kako bi ove elektrane predstavljale stabilan elektroenergetski sistem. On je istakao da je HE „Bajina Bašta“ do sada proizvela preko 71 milion MWh električne energije, dok je reverzibilna HE „Bajina Bašta“ proizvela više od 20 miliona Mwh električne energije.

Hidroelektrana „Bajina Bašta“ puštena je u rad 27. novembra 1966. godine, a njena snaga je oko 420MW. Reverzibilna hidroelektrana „Bajina Bašta“ puštena je u rad 27. novembra 1982. godine, a njena snaga iznosi nešto više od 600MW. Ove dve hidroelektrane radile su na elektrodistributivnoj mreži preko 1,1 milion časova, a pokrenute su preko 90 hiljada puta.

Sandra Jovićević

foto: dlhe.rs