Obavljeno poribljavanje Dunava i kanala Hidrosistema DTD

Foto: pixabay

Akcija poribljavanja, kojom je JVP „Vode Vojvodine“ poribilo je sa 17.000 kilograma mlađi šarana, sprovedena je nedavno u okviru redovnog Programa upravljanja ribarskim područjima.
U deo Dunava, od mosta kod Bačke Palanke do mosta kod Beške, puštena je jedna tona riblje mlađi, dok je u kanale Hidrosistema DTD u Bačkoj pušteno je 9.600 kilograma mlađi.
U kanale u Banatu pušteno je 6.400 kilograma na lokacijama za koje su stručne službe procenile da je najpotrebnije.
Pored radnika JVP „Vode Vojvodine“, poribljavanju su prisustvovale i nadležne inspekcijske službe, kao i lokalna ribolovačka udruženja.
JVP „Vode Vojvodine“ kažu da je ovim poribljavanjem poboljšan kvalitet ribljeg fonda u ribolovnim vodama Vojvodine.

Milisav Pajević