Obavljene redovne mere nege na stablima u Čuburskom parku

U skladu sa redovnim programom održavanja javnih zelenih površina, JKP „Zelenilo – Beograd” izvršilo je juče redovne mere nege na stablima u Čuburskom parku, saopšteno je iz ovog javnog komunalnog preduzeća.

Foto: pixabay

Naime, radnici ovog preduzeća vršili su izdizanje krošnji i seču suvih grana na četiri stabla (šljiva, javor, breza i kedar), zatim su na jednom stablu lipe oblikovali krune stabla, dok su četiri suva stabla (bor, smrča, kesten i lipa) posečena, jer su bila rizična za posetioce parka.

Uklanjanje stabala vrši se kao krajnja mera u slučajevima kada su stabla suva, obolela, nebezbedna i kada postoji opsanost da pričine fizičku ili materijalnu štetu.

Svake godine se na javnim zelenim površinama novim sadnicama nadoknađuje broj stabala koja su morala biti uklonjena, pa će i u Čuburskom parku na jesen biti zasađena nova stabla.

Milisav Pajević