Obavljena inspekcija hidroelektrana u Republici Srpskoj

Hidro

Foto: Wikimedia

U Republici Srpskoj u funkciji je oko 40 hidroelektrana, koje poseduju vodoprivrednu dozvolu, što je preduslov za upotrebnu dozvolu.

Vodoprivrednu saglasnost na projektnu dokumentaciju poseduju 62 hidroelektrane, od čega je 14 u završnoj fazi izgradnje.

Podaci Inspektorata Republike Srpske pokazuju da vodoprivredne smernice, koje su uslovi za projektnu dokumentaciju, poseduju 74 hidroelektrane.

Manji broj subjekata za sada poseduje samo koncesione ugovore, a određeni broj ugovora je raskinut.

Inspektori su izvršili 45 kontrola hidroelektrana, od čega su u 14 slučajeva utvrđeni propusti koji su se odnosili na nepoštovanje uslova iz vodnog akta, te su naložene mere za otklanjanje istih.

Kada je reč o zakonskoj regulativi u ovoj oblasti, iz Inspektorata su naglasiti da je krajem prošle godine donesen Pravilnik o uslovima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta, koji je u ovoj godini je pretrpeo i svoje prve izmene, ali još uvek nije donesen Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku, što u određenoj meri otežava rad kontrolnim organima.

Milisav Pajević