Obavljen monitoring ugrožene ptičje vrste na Ulcinjskoj solani

Srbija

 

Foto: Pixabay.com

Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore iskazalo je zahvalnost značajnoj grupi evropskih ornitologa i njihovim organizacijama koje su u saradnji sa crnogorskim ornitolozima realizovale aktivnosti na očuvanju, zaštiti i promociji bogatog ornitološkog nasleđa Ulcinjske solane.

Organizacije i pojedinci koji su učestvovali i sarađivali na monitoringu Zlatovrane su: Club 300 (dr. Ernst Albegger), BirdLife Steiermark, Austrija; Naturschutzverein Kilchberg, Schweiz (Fabian Schwarzenbach); Blaurackenverein (L.E.i.V.), Austrijaa (Bernard Wieser); WWF Austria (Arno Mohl); Društvo Pelikan, Ulcinj (Hajrudin Shata); CICONIA Slovenija, (Borut Stumberger); kao i Gani Resulbegović (Hotel Palata Venezia, Ulcinj).

Zahvaljujući zajedničkim aktivnostima u prethodnim mesecima na zameni dotrajalih i postavljanju novih kućica za gnežđenje ugrožene ptičje vrste Zlatovrane (Coracias garrulus), gnezdilo se najmanje 13 parova ptica koja su imala više od 70 mladunaca.

Nacionalni parkovi Crne Gore će i u narednom periodu pružati podršku svim organizacijama i pojedincima u cilju istraživanja biodiverziteta Ulcinjske solane.

Milisav Pajević