Obavljen monitoring kvaliteta vode akumulacije „Stubo-Rovni“ kod Valjeva

Vesti | Srbija

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U periodu od 7. do 14. maja ekipa Agencije za zaštitu životne sredine obavila je uzorkovanje vode na akumulaciji „Stubo-Rovni“ i njenim pritokama u sklopu prvog ovogodišnjeg ciklusa sprovođenja monitoringa kvaliteta vode ove akumulacije.

Dobijeni rezultati monitoringa u hidrološkom ciklusu ove godine predstavljaće „nulti monitoring“ statusa prema kriterijumima Okvirne direktive o vodi Evropske unije.

Milisav Pajević