Obavlja se pojačana kontrola crnogorskih vodotoka

Vesti | Region

Pojačana kontrola crnogorskih vodotoka u okviru aktivnosti Koordinacionog tima za suzbijanje nelegalne eksploatacije rečnih nanosa rezultirala je podnošenjem novih prekršajnih prijava.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Samo tokom proteklog vikenda podnete su četiri prekršajne prijave za pokušaj nelegalne eksploatacije rečnih nanosa, dve protiv lica koja su zatečena u donjem toku Morače i dve na Grnčaru, na području opštine Gusinje.

Na današnjem sastanku Koordinacionog tima održanom u Upravi za vode sumirani su rezultati intenzivirane kontrole, razmotrena „uska grla“ u procesu otkrivanja i procesuiranja počinicioca u kratkom vremenskom roku, s obzirom na brzinu delovanja prekršilaca na terenu.

Razmatrane su mogućnosti da delovanje nadležnih organa na terenu bude još efikasnije.

U tom cilju, dogovoreno je da se u kontrolu angažovanije uključe i ostali sektori Uprave policije – saobraćajna policija i Odsek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, u cilju efikasnijeg delovanja na terenu, ali i najavljene kontrole svih firmi koje u svom poslovanju imaju vezu sa ovom vrstom materijala.

Kontrola crnogorskih vodotoka intenzivirana je tokom jula, najkon što je Vlada odlučna da reši ovaj problem produžila Uredbu o poveravanju dela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje.

Time je značajnom broju komunalnih policajaca i inspektora u ovim opštinama dato ovlašćenje da u punom kapacitetu i još efikasnije sprovode monitoring i kontrolu vodotoka na području ovih opština.

Snažniji obračun sa nelegalnom eksploatacijom, posebno u delu Morače, najavljen je krajem prošle sedmice i na sastanku potpredsednika Vlade mr  Milutina Simovića sa gradonačenikom Glavnog grada Ivanom Vukovićem i predstavnicima Koordinacionog tima.

Na bazi tadašnjeg dogovora da se u što skorijem roku definiše model zajedničkih aktivnosti na terenu, kako bi se prvenstveno eliminisali slučajevi nelegalne eksploatacije, a potom sanirao devastirani prostor u vodotocima i na okolnom zemljištu, Koordinacioni tim je danas definisao dalje korake.

Predloženo je da se formiraju terenske međuresorske ekipe, u kojima će osim komunalnih policajaca i inspektora, vodoprivrednog inspektora, koji imaju nadležnost da pokrenu prekršajne prijave biti i saobraćajni policajci, kao i poljoprivredni inspektori s obzirom da se značajan deo nelegalnih aktivnosti obavlja na okolnom poljoprivrednom zemljištu.

Milisav Pajević