O spaljivanju strništa na Pododboru za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima

Vesti

Foto: Milisav Pajević

Pododbor za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima Republike Srbije održao je prošlog četvrtka sednicu na kojoj su između ostalog govorilo i o spaljivanju strništa, koje se po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu kažnjava.

Rečeno je i da stručne službe vrše edukaciju poljoprivrednika na terenu i da se adekvatna pomoć za ratare mora pronaći, kako bi se umanjilo spaljivanje strništa, a povećalo zaoravanje zemljišta.

Članovi Pododbora razgovarali su i sa predstavnicima Lovačkog saveza Srbije, na čelu sa predsednikom Bratislavom Ćirkovićem.

Predstavnici Saveza govorili su o prihrani divljači tokom zimskog perioda, koje je posebno važno u slučaju zimskih padavina, kako bi se sprečilo izumiranje i migracija, te okvirno prebrojala divljač.

Sednici je predsedavao Milija Miletić, a prisustvovali su i članovi Nada Lazić, Žarko Bogatinović i Mladen Lukić.

Milisav Pajević