Novim Zakonom o zaštiti prirode do uspostavljanja ekološke mreže NATURA 2000 u Crnoj Gori

zastita zivotne sredine

Generalni direktor Direktorata za životnu sredinu Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore gospođa Ivana Vojinović izjavila je za Agenciju MINA da je Predlog zakona o zaštiti prirode u skupštinskoj proceduri, a da su ključne novine ovog zakona postavljanje osnova za uspostavljanje ekološke mreže NATURA 2000 i stvaranje uslova za adekvatniju zaštitu vrsta.

Ona je istakla da predlog zakona restriktivnije reguliše zaštitu vrsta jer su prenete odredbe evropskih propisa koje se tiču zabrane upotrebe određenih sredstava za hvatanje, ubijanje i uznemiravanje životinja. Navela je da će primenom pomenutog zakona biti uspostavljena ekološka mreža zaštićenih područja NATURA 2000, što je i uslov koji Crna Gora mora ispuniti da bi postala član Evropske unije. Dodala je da je u Predlogu zakona o zaštiti prirode navedeno da je Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore organ koji će u saradnji sa stručnim i naučnim institucijama formirati bazu podataka i pripremiti dokumentaciju za uspostavljanje područja ekološke mreže. Precizirano je i ko će biti upravljači područja ekološke mreže, kao i mere zaštite prirode.

Gospođa Vojinović je podsetila da je važeći Zakon o zaštiti prirode donet 2008. godine, a izmenjen 2013. godine, kao i da je njegovoj reviziji pristupljeno zbog potrebe uspostavljanja sveobuhvatnog uređenja oblasti zaštite prirode, a pre svega pitanja koja su predmet pravne tekovine Evropske unije i potvrđenih međunarodnih ugovora.

Sandra Jovićević

foto: naslovi.net