Novi Zakon o energetici pojednostavljuje procedure za ulaganje u OIE

Srbija

Novi Zakon o energetici pojednostavljuje procedure za ulaganje u OIEOtvorivši danas prvu javnu raspravu na temu nacrta Zakona o energetici u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevca (RPKK), predsednik RPKK gospodin Dušan Puača je pozvao sve prisutne da daju svoje predloge koji će nakon evidentiranja biti prosleđeni Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na usaglašavanje kako bi se došlo do optimalnog teksta koji treba poslati u skupštinsku proceduru. On je rekao da je adaptacija ovog zakona strateški važna koliko i energent u poslovanju i da on već prepoznaje sigurnost u realizaciji ovog zakona.

Tim koji je radio na tekstu nacrta novog zakona bio je prisutan na prvoj od tri planirane javne rasprave koje treba da se održe do 8. januara 2014. godine, a to su pomoćnik ministra energetike, gospodin mr Dejan Trifunović, gospođa Neda Mijatović iz sektora elektroenergetike, gospođa Olga Antić iz sektora nafte i gasa i gospodin Rade Mrdak.

Predstavljeni su ciljevi i novine u svim segmentima energetike, tj. reforme i sistemske promene kojima se otklanjaju barijere iz starog zakona, koje su postojale u oblasti obnovljivih izvora energije, ali i u tržišnim mehanizmima, naglasio je pomoćnik ministra energetike gospodin Dejan Trifunović.

U nacrt Zakona o energetici implementiran je Treći energetski paket direktiva, odnosno urađena je implementacija i primena evropskog sistema u cilju stvaranja bržeg i efikasnijeg tržišnog funkcionisanja održive energetike, istakao je Trifunović i najavio da će se do kraja godine usvojiti strategija sa strateškom procenom uticaja, od važnosti za investitore u energetici.

Cilj je da se novim Zakonom o energetici otklone uočeni problemi iz prakse starih zakona iz 2004. i 2011. godine i da se stvori povoljnija klima i pojednostavi procedura za ulaganje u energetiku.

Na javnoj raspravi u Kragujevcu predstavljeni su i ključni projekti energetike, a u okviru obnovljivih izvora energije HE „Đerdap 1“ planirane snage 90MW iz ugovora sa Rusijom od pre mesec dana, takođe i potpisan sporazum u novembru sa Kanadom na izgradnji HE „Bistrica“ na reci Limu planirane snage 680MW.

Novine u regulisanju sektora obnovljivih izvora energije, iz koga se očekuje najmanje 1092MW na sat proizvodnje energenata do 2020. godine, precizno su definisane ovim nacrtom zakona, od čega gospodin Trifunović izdvaja podešavanja u izdavanju energetskih dozvola, rokovima izgradnje objekata i statusu povlašćenog proizvođača energije.

Detaljnije o novitetima u sektoru OIE govorio je gospodin Rade Mrdak koji je rekao da je implementiran veći deo Direktive o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora energije (2009/28), da su zadržani modeli „fid-in“ (feed-in) tarifa i izvršena analiza referentnih direktiva i Trećeg energetskog paketa.

U skladu sa nacionalnim ciljevima, podsticajnim merama i planu korišćenja obnovljivih izvora energije definisani su noviteti u funkcionisanju ovog sektora:

Mehanizmi saradnje,

Prvenstvo proizvođača električne energije iz OIE pri preuzimanju ukupno proizvedene električne energije u prenosni ili distributivni sistem, osim u slučaju kada je ugrožena sigurnost rada tih sistema;

Posebno su definisani uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije za elektrane koje proizvode električnu energiju i elektrane koja proizvode električnu i toplotnu energiju;

Odvojeno su definisani uslovi za svaku vrstu elektrana;

Definisan je privremeni status povlašćenog proizvođača električne energije za sve proizvođače električne energije iz OIE, za razliku od dosadašnjeg koji je bio namenjen samo za vetar i solar. Mrdak ističe da sada sve tehnologije mogu da rezervišu unapred podsticajne mere i time planiraju poslovanje i proizvodnju, a banke će onda lakše davati kredite tim investitorima u projekte OIE;

Rok važenja privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije sada iznosi tri godine, osim za solarne elektrane kod kojih taj rok iznosi jednu godinu i može se produžiti za još jednu godinu. Smatra se da je za izgradnju solarnih elektrana potrebno manje vremena nego za ostale elektrane;

Bankarska garancija u visini od 2% od ukupne predračunske vrednosti investicije potrebna je samo za postrojenja instalisane snage 100kW i više, u postupku sticanja privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije;

Privremeni status, odnosno status povlašćenog proizvođača električne energije postaju prenosivi;

Ukinut je predugovor između javnog snabdevača i privremenog povlašćenog proizvođača, a najavljeno da će postojati Ugovor o otkupu energenata;

Definisano je pravo proizvođača električne i proizvođača kombinovane električne i toplotne energije da bira podsticajne mere, ako u propisanom roku stekne status povlašćenog proizvođača električne energije, tj. ima pravo na izbor između skupa podsticajnih mera koje su važile na dan pravnosnažnosti rešenja o sticanju privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije i skupa podsticajnih mera koje važe na dan podnošenja zahteva za zaključenje ugovora o otkupu električne energije.

Pored ovih članova zakona kojim se dodatno reguliše produktivnije funkcionisanje sektora OIE, najavljeni su i noviteti u regulisanju podzakonskih akata kao i modela ugovora.

Naredna javna rasprava o nacrtu novog Zakona o energetici održaće se u ponedeljak 23.12. u Beogradu.

B.R.