Novi zakon o energetici do kraja godine

Svet

srbija-grb

Novi Zakon o energetici, koji ima za cilj usaglašavanje domaćeg zakonodavstva u toj oblasti sa evropskim, već je pripremljen i trebalo bi da bude usvojen do kraja godine a radi se i na predlogu za izmenu tarifnog sistema za električnu energiju, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike gospođa Mirjana Filipović.

„Zakon o energetici je pripremljen i trenutno se nalazi u fazi prevođenja, jer smo u obavezi da ga pošaljemo i Briselu, Beču i drugima“, kazala je gospođa Filipović danas na skupu „Značaj Balkana za energetsku efikasnost Evrope“.

Prema njenim rečima, država bi trebalo o nacrtu tog zakonskog akta da dobije komentare do kraja avgusta, zatim da „ide“ na vladu i do kraja godine da se nađe u skupštinskoj proceduri i usvoji.

Ona je rekla da je to u skladu sa ekspozeom premijera, s obzirom da Zakon o energetici nije bi predviđen u okviru prvog seta zakona za usvajanje.
„Što se tiče cene i tarifnog sistema to je kompleksno pitanje, pravimo analizu i kalkulacije zajedno sa Agencijom za energetiku“, navela je ona.

Prema njenim rečima, radi se na izmeni tarifnog sistema, i tu postoje tri varijante koje bi mogle da budu primenjene – da se izmeni tarifni sistem, ili da se promeni cena struje, ili da bude kombinacija izmene tarifnog sistema i cene struje.

Ona je dodala da će Svetska banka pomoći Srbiji u svemu tome i predstaviti iskustva dugih zemalja.

Jedan od najvažnijih ciljeva novog Zakon o energetici je primena Trećeg energetskog paketa, direktiva Evropskog parlamenta i Saveta o jedinstvenim pravilima internog evropskog tržišta električne energije.

Takođe, namera je i da se stvori osnova za primenu uredbi o uslovima za pristup mrežama radi prekogranične razmene električne energije, da se primeni Direktiva o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora, da se pospeši razvoj energetskog tržišta, odnosno da efikasnije funkcioniše tržište električne energije i prirodnog gasa.

Zakon bi trebalo i da stvori povoljniju klimu i jednostavnije procedure za ulaganje u energetiku i otkloni uočene nedostatke u proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom, kao i u načinu formiranja cena.

Izvor:Tanjug