Novi uslovi za javno snabdevanje električnom energijom i gasom

Srbija

aers

Agencija za energetiku Republike Srbije izdala je saopštenje u kojem se navodi da su usvajanjem Zakon a o energetici izmenjeni uslovi za sticanje prava na javno snabdevanje električnom energijom i prirodnim gasom.

Navedeno je da od 1. januara 2015. godine pravo na javno snabdevanje po cenama koje reguliše Agencija za energetiku imaju domaćinstva i mali kupci električne energije i prirodnog gasa. Oni mogu ostati na javnom snabdevanju, ali mogu i izaći na tržište i izabrati drugog licenciranog snabdevača električnom energijom ili prirodnim gasom. Ako mali kupci i domaćinstva nakon izbora snabdevača iz nekog razloga ostanu bez njega, mogu se vratiti na javno snabdevanje.

Inače, kao mali kupci električne energije definišu se svi krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih i čija je godišnja potrošnja prošle godine bila manja od 30 hiljada kWh električne energije, dok su kao mali kupci prirodnog gasa definisani svi krajnji kupci čija je godišnja potrošnja prirodnog gasa manja od 100 hiljada metara kubnih.

Sandra Jovićević

foto: aers.rs