NOVI SAD: Počinje sanacija jezera u Kameničkom parku, uskoro postavljanje rasvete na solarne panele

Foto: novisad.rs

Radnici „Gradskog zelenila“ iz Novog Sada uskoro će početi sanaciju jezera u Kameničkom parku.

Ovo jezero nalazi se u severnom delu parka – u blizini Mosta slobode. Jezero se puni prirodnim putem vodom iz izvora i atmosferskim padavinama. Na prostoru parka postojalo je više jezera, a preostalo preostalo je samo jedno.

Jezero datira iz vremena nastanka parka, s kraja 18. ili početka 19. veka, a korišćeno je kao kupalište i povremeno je poribljavano. Nivo vode u jezeru sa godinama polako se smanjuje, obraslo je trskom i drugom barskom vegetacijom koja se godinama unazad nije uklanjala tako da se vodeno ogledalo polako smanjuje.

Pored uklanjanja barske vegetacije, planira se čišćenje jezera i uređenje prilaza samom jezeru.

Takođe, biće nastavljeno uređenje samog parka, selektivnim krčenjem podrasta. Ove godine akcenat je dat na krčenju vegetacije u delu parka uz Dunav.

Uz to, biće postavljeno još info-tabli u parku. Tokom 2016. godine uređeno je više mini lokacija u parku pri čemu su postavljene table koje ukazuju na značajne ptice i insekte koji žive u ovom spomeniku prirode. Ove godine se planira postavka kućica za slepe miševe i postavka tabli sa informacijama o ovim zaštićenim vrstama.

Kako navode iz „Zelenila“, prošle godine su postavljene i informativne table o spomenicima u parku. Ove godine se izrađuje Elaborat sanacije (restauracije i konzervacije) ovih spomenika, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Novog Sada.

Autonomna pokraina Vojvodine i Grad Novi Sad planiraju da finansiraju izgradnju staza i javne rasvete na solarnu energiju.

Izvor: 021.rs