Novi geografski informacioni sistem upravljanja otpadom u Srbiji

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Na portalu Agencije za zaštitu životne sredine dostupan je novi geografski informacioni sistem upravljanja otpadom u Srbiji.

Ovaj sistem obuhvata podatke o pravnim licima i preduzetnicima sa njihovim geografskim položajem koji na neki način učestvuju u upravljanju otpadom – od generatora do operatera ponovnog iskorišćenja ili  deponovanja otpada i uvoznika i izvoznika otpada.

U ovom informacionom sistemu dostupan je niz podataka koje su preduzeća i preduzetnici dostavili Agenciji u proteklom periodu.

Ovom GIS portalu možete pristupiti ovde.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine