Nove izmene u metodologijama električne energije

Srbija

elektricna energija mondo.rs

Savet Agencije za energetiku usvojio je odluku o izmenama u Metodologiji za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije i u Metodologiji za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije.

Kako je navedeno, ovim je izvršeno usklađivanje metodologija sa novim Zakonom o energetici, a odluke će stupiti na snagu 1. januara 2017. godine.

Odluku o izmeni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije možete pogledati na sledećem linku.

Odluku o izmeni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije možete pogledati na sledećem linku.

izvor: aers.rs

foto: mondo.rs

Sandra Jovićević