Nova trafostanica u Herceg Novom

Vesti | Region

trafostanica-klinci-izgradnja-030416-2Počeli su radovi na izgradnji trafostanice 35/10 kV „Klinci“ u Herceg Novom. Realizacijom ovog projekta, vrednosti oko 2,2 miliona evra, poboljšaće se kvalitet napajanja u ovom delu poluostrva Luštica, a stvoriće se i neophodni  uslovi za priključenje novih potrošača na mrežu. Pri kraju su i pripreme za početak izgradnje 35 kV kablovskog  voda od TS 35/10 kV „Kumbor“  do nove TS „Klinci“.

Kabl će služiti za napajanje novog energetskog objekta  i omogućiće uklapanje buduće trafostanice u elektroenergetski sistem Crne Gore. Počeli su radovi i na rekonstrukciji TS 35/10 kV „Pržno“ u Tivtu, koja električnom energijom napaja poluostrvo Luštica. Predviđena je zamena 35 i 10 kilovoltnog postrojenja i ugradnja dva transformatora od po osam MVA, a planirano je da se radovi završe do kraja godine. Na oluostrvu Luštica predviđena je izgradnja turističkih kompleksa visoke kategorije, pa je veoma važno da se obezbedi stabilno snabdevanje električnom energijom.

Vesna Vukajlović

www.eps.rs