Nova šema za smanjenje emisija ugljenika na međunarodnim letovima

Vesti | Svet | Održivi razvoj

Foto: pixabay

Specijalna agencija UN-a za civilno vazduhoplovstvo odobrila je nove standarde za globalni sporazum o smanjenju emisije gasova staklene bašte međunarodnih letova. Prema novim pravilima za novu šemu za smanjenje emisije ugljnika za međunarodnu avijaciju (CORSIA), aviokompanije moraju početi da prate i izveštavaju o potrošnji goriva i emisijama ugljenika od januara 2019. godine.

Oni će morati da sprovedu mere da ograniče svoje emisije ili da ih nadoknađuju kupovinom karbonskih kredita od naznačenih zelenih projekata širom sveta.

Procenjuje se da domaći i međunarodni letovi imaju oko 2% globalnih emisija CO2.

Odobrenje Saveta međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva omogućiće vladama i indiustriji da završe pripreme pre stupanja propisa na snagu.

Predsednik Saveta dr Olumuiva Benard Aliu rekao je: „Avijacija je sada odredila ne samo svoje ciljeve o klimatskim promenama već i sredstva za njihovo postizanje. Korak koji je načinjen danas predstavlja jasan pokazatelj nepokolebljive predanosti vlada i avio kompanija da smanje budući uticaj međunarodne avijacije na globalnu klimu.“

Dodao je da su odredbe CORSIA testirane uz podršku nemačke vlade i učešće šest drugih zemalja i deset aviokompanija.

Milan Zlatanović

Izvor: energylivenews