Nova šansa za zelenu industriju nalazi se u industrijskom otpadu

Srbija | Upravljanje otpadom

08-11-2016-sednica-grupacije-proizvodjaca-guma-i-gumarskih-proizvoda-4

Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala održalo je 8. novembra 2016. godine u prostorijama Komorskog kluba sednicu Grupacije proizvođača gume i gumarskih proizvoda.

Neodgovarajuće postupanje sa otpadom jeste jedan od najvećih ekoloških problema u gumarskoj industriji, kao i industriji uopšte. Pored toga što u Srbiji postoji više od milion tona „istorijskog” industrijskog otpada nastalog u prethodnom periodu u velikim industrijskim sistemima, godišnje se stvori i više od 8,2 miliona tona industrijskog otpada od čega je neopasnog otpada 7,9 miliona tona, dok ostatak čini opasni otpad. Mali deo se prerađuje, svega 19 odsto, pri čemu se samo 1 odsto koristi za proizvodnju energije, a Srbija ima velike i neiskorišćene mogućnosti u tom pogledu. Čak 81 odsto industrijskog otpada ili oko 6.5 miliona tona ostaje na lokacijama gde je proizveden.

Proizvođači su kao ključne probleme izneli nepostojanje razvojnih fondova države koji bi im pomogli u poslovanju, komplikovane administativne procedure prilikom dobijanja dozvola za prikupljanje, skladištenje, reciklažu i izvoz sirovina, kao i visoke takse koje opterećuju finalni proizvod za 3 do5 odsto.

U prvih devet meseci 2016. godine izvoz je povećan za 13 odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznosio je 416 miliona dolara, dok je uvoz na nivou prošlogodišnjeg, tj. 216 miliona dolara.

izvor: pks.rs