Nova oprema za Kancelariju za energetski menadžment u Vrbasu

energetska-efikasnost

Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas dobila je novu opremu za blower door testove, analizator dimnih gasova i termovizijsku kameru od strane opštine Vrbas.

Predstavnici ove kancelarije saopštili su da je u toku testiranje zaptivenosti javnih objekata, kao i da je do sada testirano devet javnih ustanova. U planu je da bude urađeno blower door testiranje svih javnih objekata koji se nalaze na teritoriji ove kancelarije.

Blower door test, odnosno test propustljivosti vazduha je merenje propustljivosti vazduha na osnovu razlike u pritiscima, a kako bi jedan objekat bio energetski efikasan neophodno je da zgrada bude dobro zaptivena, jer loša zaptivenost uzrokuje izlazak toplog i ulazak hladnog vazduha što dovodi do kondenzacije i pojave buđi.

Sandra Jovićević

foto: naslovi.net