Nova mehanizacija za održavanje čistoće i saobraćajnog reda na ulicama Kragujevca

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Foto: Grad Kragujevac

Za potrebe zimske službe, JKP „Šumadija“ Kragujevac, nabavilo je novu mehanizaciju.

Kupljena su četiri nova teretna vozila – kamiona sa kiperom i dodatnom opremom koja su finansirana iz sredstava dugoročnog investicionog kredita u vrednosti od 52.000.000 dinara bez PDV-a.

Ulaganjem u novu opremu funkcionisanje ove službe odvijaće se nesmetano, a čišćenje i održavanje kragujevačkih ulica i puteva prvog i drugog prioriteta biće brže i efikasnije.

Foto: Grad Kragujevac

Pored kamiona, JKP“ Šumadija“ Kragujevac je nabavilo i specijalno „pauk“ vozilo za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila koji predstavljaju opasnost ili smetnju za odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka ili ugrožavanje imovine.

Novo „pauk“ vozilo sa savremenim karakteristikama i mogućnostima opremljeno je i kamerama koje dokumentuju nepropisno parkirana vozila.

Kupovinu vozila sa hidrauličnom dizalicom za podizanje nepropisno parkiranih vozila u vrednosti od 10.968.000 dinara bez PDV-a ,JKP „Šumadija“ Kragujevac je finansiralo iz sredstava dugoročnog investicionog kredita.

Izvor: Grad Kragujevac