Nova lokacija stacionarne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima

 

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%9a%d0%b5-1Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore saopštila je da se od 5. decembra 2016. godine automatska stacionarna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u urbanoj zoni Pljevalja nalazi na lokaciji Gagovića imanje.

Nakon usvajanja Informacije o zagađenosti vazduha u Pljevljima, uzrocima i uticajima zagađenja i planiranim i sprovedenim merama za smanjenje zagađenja, Vlada Crne Gore je zadužila Agenciju za zaštitu životne sredine da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i opštinom Pljevlja, izvrši reviziju državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, tako da reprezentativno izabrane lokacije prikazuju objektivno stanje kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine doneo je Rešenje o obrazovanju Komisije koja će uraditi analizu u vezi sa lokacijom automatske stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević