MREŽA DOBRE ENERGIJE: Nova energetska politika kao podsticaj lokalnom razvoju

Konferencija pod nazivom „Mreže dobre energije“ održana je juče u svečanoj sali Skupštine opštine u Sremskim Karlovacima. Konferencija je posvećena energetici na lokalnom nivou, implementaciji projekata u okviru ove oblasti, tehnološkim rešenjima, a u prisustvu predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, kao i predstavnika lokalnih samouprava koje na efikasan način primenjuju nove metode upotrebe energenata.

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić, istakao je mogućnosti primene savremenih i dostupnih modaliteta u lokalnoj energetici, a u cilju definisanja namenskih finansijskih sredstava, od značaja za održiv lokalni razvoj i kvalitet lokalnih usluga. Kako je naveo, Pokrajinska vlada i Sekretarijat su prepoznali rad i značaj Pokreta gorana Vojvodine, sa svim njihovim aktivnostima u sferi energetske efikasnosti i energenata, jer zajedno sa Mrežom dobre energije pospešuju ostvarivanje energetskih ciljeva i dostizanje izazova koji su pred nama u smislu energetske efikasnosti. Pored toga, u okviru Sekretarijata imamo određene programe i podsticajne mere kojima upravo podržavamo aktivnosti i nevladinog sektora, rekao je Grbić.

Grbić je naveo da su među najznačajnijim izazovima energetskog sektora svakako primena obnovljivih izvora energije, benefiti u vidu ostvarivanja direktiva Evropske unije od 27 odsto energenata iz obnovljivih izvora energije, bezbednija snabdevenost energentima, smanjenje zavisnosti od uvoza energenata, kao i zaštita životne sredine, smanjenjem emisije štetnih gasova. On je stava da je zajedničkim naporima moguće uspostaviti bolju horizontalnu i vertikalnu koordinaciju i komunikaciju između institucijama na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, sa ostalim zainteresovanim stranama u okviru energetskog sektora.

Civilni sektor smatra da bi lokalne samouprave prevashodno trebalo da prepoznaju sopstvene probleme i rangiraju ih, upravo usled činjenice da su potrebe lokalnih samouprava takve da premašuju raspoloživa namenska sredstva. Predlog je i da se efikasnije poveže civilni sa javnim sektorom, kako bi se u potpunosti iskoristili svi raspoloživi resursi, ljudski i materijalni, u cilju što bolje realizacije postavljenih ciljeva.

Predstavnici Šapca, Pirota i Vrbasa, potpisali su Deklaraciju o principima dobre energije.

Konferencija se organizuje i uz podršku Fondacije ,,Heinrich Böll“, Fonda ,,Rockefeller Brothers“, kao i programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine ,,CSOnnect“, koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu, a finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

izvor: vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević