Nova ekološka akcija uređenja grada u Leskovcu

Srbija | Upravljanje otpadom

U opštini Leskovac organizovana je akcija čišćenja grada.

Ovom prilikom je uređena javna površina kod zgrade Tri šešira – pokošena je trava, uklonjeni su šiblje, rastinje i građevinski i komunalni otpad.

Akciju su organizovali JKP Komunalac i Komunalna policija uz podršku kompanije Por Verner Veber.

izvor: gradleskovac.org

Sandra Jovićević