Nova deponija u Pančevu počinje sa radom u septembru

Srbija | Upravljanje otpadom

izgrađena prva faza tela deponijePuštanje u rad nove deponije u Pančevu, čija je izgradnja započeta još pre dvadeset godina, najavljeno je za septembar ove godine. Deponija je trebalo da bude puštena u rad u maju ove godine, ali je utvrđeno da joj nedostaje šljunak koji služi za dreniranje otpada.

Rukovodilac sektora za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine gospođa Jovanka Dakić izjavila je da bi radovi na posipanju šljunka trebalo da budu završeni u roku od mesec dana, kao i radovi na sistemu za procedne vode, tako da se očekuje da deponija bude otvorena kao što je i planirano.

Vrednost nove deponije u Pančevu iznosi oko 565 hiljada evra, a sredstva za njenu izgradnju obezbedio je grad Pančevo i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Puštanje u rad nove deponije bi trebalo da poboljša standarde oko 138 hiljada stanovnika i omogući zatvaranje stare nesanitarne deponije koja je nadomak centra kao i ostalih divljih smetlišta. Nova deponija izgrađena je u skladu sa nacionalnim i evropskim standardima za upravljanje otpadom.

Energetski portal

foto:jkphigijena