Nova cena gasa za domaćinstva u Ukrajini

Svet | Gas

gas_madrid ec.europa.eu

U Ukrajini je od 1. maja 2016. godine povećana cena gasa za domaćinstva.

Sva domaćinstva u Ukrajini plaćaće jedinstvenu cenu gasa od 0,275 dolara po metru kubnom, čime je ukinuta socijalna preferencijalna cena gasa. Prema staroj ceni, domaćinstva sa manjim primanjima i potrošnjom plaćala su 0,144 dolara po metru kubnom, dok su ona koja su trošila više gasa plaćala cenu od 0,288 dolara po metru kubnom.

Cena gasa povećana je sporazumom između MMF-a i Ukrajine, kojim je predviđeno novo povećane cene gasa u narednom periodu, kao i povećanje cene električne energije.

Sandra Jovićević

foto: ec.europa.eu