Nova cena gasa za distributivne kompanije u FBiH

Region | Gas

gas_madrid ec.europa.eu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na novu cenu gasa za distributine kompanije koja će iznositi 550KM za hiljadu kubnih metara gasa.

Kako je istaknuto, umanjenje cene gasa će se retroaktivno obračunati distributivnim preduzećima od 1. januara 2016. godine, a odluka će stupiti na snagu objavljivanjem u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Podsetimo, Nadzorni odbor kompanije „BH-Gas“ nedavno je doneo odluku o smanjenju cene gasa za distributivne kompanije sa 640KM na 550KM za hiljadu kubnih metara gasa.

Sandra Jovićević

foto: ec.europa.eu