NIS uspešno završio projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo

mhc-26092012

Kompanija NIS uspešno je završila investicione radove u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu dalje modernizacije rafinerijske prerade NIS-a, a što je doprinelo povećanju energetske efikasnosti, većoj proizvodnji kvalitetnih derivata i pouzdanijem radu postrojenja.

Ukupna vrednost radova je oko 7 miliona evra. Na radovima je bilo angažovano više od 2 hiljade radnika NIS-ovih blokova Prerada i Servisi, kao i domaćih i inostranih izvođača, sa ostvarenih više od 500 hiljada radnih sati, uz poštovanje najviših standarda bezbednog rada koji se primenjuju u NIS-u. Sve aktivnosti u toku dodatne modernizacije rafinerije bile su usklađene sa propisima Republike Srbije, kao i sa najvišim ekološkim standardima.

Investicionim radovima obuhvaćena su skoro sva procesna postrojenja – primarna rafinerijska postrojenja, atmosferska i vakuum destilacija, kao i kompleks za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT) i postrojenje Vodonik. Takođe, obavljeni su poslovi i na najvećem rafinerijskom postrojenju za proizvodnju benzinskih komponenti i gasova, kao i na grupi sekundarnih rafinerijskih postrojenja. Nakon četiri godine uspešnog rada, ovo je bila prilika za prvo investiciono održavanje modernog MHC/DHT kompleksa, sa zamenom katalizatora čime su stvoreni uslovi za dodatno povećanje proizvodnje najkvalitetnijeg dizela „evro 5“ standarda. Veliki investicioni projekat realizovan je i na modernizaciji i podizanju pouzdanosti elektro snabdevanja, kao i na postrojenju Platforming gde je ugrađen najmoderniji izmenjivač toplote, što će značajno uticati na povećanje energetske efikasnosti u rafineriji.

Kroz projekat dodatne modernizacije rafinerije, NIS planira da na godišnjem nivou ostvari uštedu od nekoliko miliona evra, pre svega zahvaljujući povećanju energetske efikasnosti.

izvor: nis.eu

Sandra Jovićević