NIS prezentovao Izveštaj o održivom razvoju za 2014. godinu

Srbija

nis

„Naftna industrija Srbije“ predstavila je u ponedeljak 6. jula 2015. godine Izveštaj za održivom razvoju za 2014. godinu.

U izveštaju je predstavljen profil kompanije, a istaknuto je da su tokom prošle godine realizovani brojni projekti održivog razvoja. Ugrađeno je 67 separatora za zauljenu atmosfersku vodu, sanirano je 7 lokacija sa istorijskim zagađenjem, ali i 13 lokacija sa novim zagađenjem. Osim toga, završena je automatizacija postrojenja za tretman otpadnih voda u Rafineriji nafte Novi Sad, a radi se i na uspostavljanju sistema za praćenje i izveštavanje o emisijama gasova staklene bašte. Kako je navedeno u ove projekte uloženo je skoro milion dinara.

Nakon panel diskusije organizovani su okrugli stolovi „Sigurni u vreme krize – motivacija i benefiti za zaposlene“, „Odgovorni prema životnoj sredini – korporativna HSE praksa“ i „Investicije u energetiku – ulaganje u budućnost“. Okruglim stolovima su prisustvovali predstavnici NIS-a, državnih institucija, univerziteta, nevladinih organizacija itd.

Izveštaj o održivom razvoju za 2014. godinu NIS-a možete pogledati ovde.

Sandra Jovićević

foto: nis.eu