NIS održao redovnu sednicu

Vesti | Srbija | Nafta

nisNaftna industrija Srbije će, četvrtu godinu zaredom, isplatiti na ime dividendi 25 odsto neto dobiti kompanije za 2015. godinu, u ukupnom bruto iznosu od 4,025 milijardi dinara, ili 24,69 dinara po akciji bruto, odlučili su akcionari na jučerašnjoj VIII redovnoj sednici.

Pravo na dividendu za 2015. godinu imaju svi akcionari Društva koji su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti bili upisani na dan 18. juna 2016. godine, saopštneo je iz NIS-a. Skupština akcionara je ovlastila Odbor direktora NIS-a da odredi dan i postupak isplate dividende.

Na sednici Skupštine akcionara takođe su usvojeni finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj za 2015, kao i izveštaji o izvršenoj reviziji tih finansijskih i poslovnih dokumenata. Akcionari su za revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu izabrali oditorku kuću „PrajsvoterhausKupers“.

Na sednici su, na predlog većinskog akcionara, „Gasprom njefta“, za članove Odbora direktora NIS-a imenovani su visoki rukovodioci ruske naftne kompanije, Vadim Jakovljev, Kiril Kravčenko, koji je i generalni direktor NIS-a, Aleksandar Bobkov, Aleksej Jankevič, Aleksandar Krilov i Anatolij Černer.

Na predlog Republike Srbije za članove Odbora direktora su imenovani Nikola Martinović, Goran Knežević i Danica Drašković, navodi se u saopštenju.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Stanislav Šekšnja. Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara Društva je izabran Nenad Mijailović, a za članove Zoran Grujičić i Aleksej Urusov.

Izvor: www.tanjug.rs

Vesna Vukajlović