NIS nastavlja povećanje energetske efikasnosti

nis

U petak 5. decembra 2014. godine Odbor direktora „Naftne industrije Srbije“ održao je sednicu na kojoj je usvojio prioritete razvoja kompanije.

U saopštenju NIS-a istaknuto je da su glavni prioriteti ove kompanije u oblasti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika popunjavanje resursne baze i povećanje efikasnosti nalazišta. Osim toga, u planu je realizacija projekta povećanja dubine prerade u Rafineriji nafte u Pančevu, kao i optimizacija procesa izlaza proizvoda i povećanje energetske efikasnosti. Takođe će biti nastavljena realizacija programa za povećanje efikasnosti iskorišćenja gasnih ležišta, ali i razvoj projekata u oblasti elektrogeneracije navedeno je u saopštenju ove kompanijie.

Na sednici je rečeno i da je potrebno povećati prodaju na benzinskim stanicama, ali i razvoj prodaje specijalizovanih proizvoda kao što su avio-goriva, bunker goriva, bitumen, ulja. Takođe je istaknuto da će biti nastavljen razvoj programa povećanja lojalnosti potrošača i širenja pula kupaca.

Najavljeno je i da će u narednom periodu akcionarima biti predstavljena strategija razvoja ove kompanije za period do 2030. godine.

Sandra Jovićević

foto: nis.eu