„NIS“ namerava da gradi kogenerativna postrojenja u Beogradu

Srbija

nis_mala_kogeneracijaRuska kompanija „Inter RAO“ i kompanija „NIS“ zainteresovane su za ulaganje u dva kogenerativna postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije u Beogradu.

Kompanija „Inter RAO“ osnovana je još 1997. godine, promoviše održivi razvoj ekonomije i omogućava siguran dotok električne energije kroz programe energetske efikasnosti.

Što se tiče ulaganja u ova dva postrojenja, cilj kompanije „NIS“ je da izgradi novu toplanu, dok je ruska kompanija ipak zainteresovana za modernizaciju stare toplane, čiji će kapaciteti biti od 100 do 450MW.

Ovo nisu jedine kompanije zaintersovane za izgradnju termoelektrane-toplane jer postoji interesovanje još jedne kompanije koja želi da postane strateški partner u izgradnji postrojenja na Ceraku koje će proizvoditi 1MW električne i 7,8MW toplotne energije, izjavio je direktor Uprave za energetiku grada Beograda, gospodin Marko Stojanović, na nedavno održanom CEDEFovom forumu „Daljinsko grejanje u Srbiji – kogeneracija i naplata toplotne energije prema potrošnji“.

Foto: nis.eu