NIS najprofitabilnije preduzeće

Srbija

NIS_logoNIS je objavio na svom web sajtu da je prema APR-u upravo ova kompanija najprofitabilnije preduzeće u Srbiji. Agencija za privredne registre objavila je listu najprofitabilnijih preduzeća u 2014. godini, na kojoj je NIS zauzeo prvo mesto.

Na listi APR „Sto naj… privrednih društava“, na kojoj su preduzeća rangirana na osnovu više pokazatelja iz finansijskih izveštaja za 2014. godinu, navedeno je da je NIS u 2014. imao neto dobitak u iznosu od 30.559 miliona dinara, a na dobitak tog društva odnosi se 7,3 odsto pozitivnog rezultata cele domaće privrede.

Posle NIS-a, na APR-ovoj listi najprofitabilnijih preduzeća u 2014. , nalaze se i kompanije Telekom Srbija i Telenor.

Vesna Vukajlović

Izvor: www.nis.eu