NIS među najvećim investitorima u Srbiji

Srbija

nis 2Zahvaljujući dobrim rezultatima, NIS je uspeo da održi planirani nivo investicija i u toku 2015. godine u razvoj kompanije je uloženo 30,3 milijarde dinara. Ulažući iznos dvostruko viši od ostvarene godišnje neto dobiti kompanije, NIS je ostao u vrhu najvećih investitora u Srbiji. I pored izuzetno složenih uslova za poslovanje, kompanija NIS završila je profitabilno 2015. godinu. Uprkos padu cene nafte na svetskom tržištu od gotovo 50 odsto i negativnom uticaju kursnih razlika, NIS je ostvario neto dobit od 14, 6 milijardi dinara. Zahvaljujući dobrim rezultatima, NIS je uspeo da održi planirani nivo investicija i u toku 2015. godine u razvoj kompanije je uloženo 30,3 milijarde dinara. Ulažući iznos dvostruko viši od ostvarene godišnje neto dobiti kompanije, NIS je ostao u vrhu najvećih investitora u Srbiji.

„Protekla godina je bila teška ne samo za NIS, već i za ceo naftno-gasni sektor u svetu i ponosan sam što smo uspeli da zadržimo profitabilnost. Naš odgovor na krizu su bili timski rad, smanjenje troškova i operativna efikasnost u svim segmentima poslovanja, koji su dali očekivane rezultate zbog čega i dalje ostaju naš glavni cilj. Takođe, zaposleni u NIS-u su sopstvenom inovativnošću doprineli povećanju efikasnosti kroz program „Ja imam ideju“.

Ipak, svesni smo da će uslovi za poslovanje u 2016. godini biti znatno složeniji nego prethodne, pre svega zbog niske cene sirove nafte na svetskom tržištu i kolebanja kursa valuta. Pred nama su teška vremena, zbog čega moramo ostati fokusirani do kraja i uložiti mnogo napora na održanje profitabilnosti kompanije“, izjavio je generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko. Pored isplate dividendi akcionarima, NIS je u oblasti istraživanja i proizvodnje nastavio modernizaciju prerađivačkih kapaciteta, rezerve ugljovodonika povećane su za 8 odsto, dok je obim prerade nafte i dorade poluproizvoda povećan za 6 odsto. Tokom prethodne godine, osnovana je i kompanija TETO Pančevo, radi izgradnje termoelektrane-toplane kapaciteta 140 megavati u Pančevu, završena je izgradnja malih elektrana „Velebit 3“ i „Sirakovo 2“, tako da kompanija trenutno ima 13 malih elektrana na naftnim i gasnim poljima u Srbiji. Uporedo sa tim, započeta je i maloprodaja komprimovanog prirodnog gasa. Uspeh je zabeležen i u prodaji, gde je ukupan promet naftnih derivata povećan za 5 odsto u odnosu na 2014. godinu i NIS je povećao učešće na maloprodajnom tržištu naftnih derivata u Srbiji za jedan odsto.

V.V.
www.sputniknews.com