NIS dobio saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za gasno polje „Ostrovo“

Srbija

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je kompanija NIS dobila saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Eksploatacija, sabiranje, priprema i komprimovanje gasa na gasnom polju „Ostrovo“ u Požarevcu.

Kako je navedeno, uvid u podneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva. Rešenje je u konačnom upravnom postupku, a zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od njegovog objavljivanja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs