Nikad ne odustaj

Intervju

reeco dobrotaRENEXPO® Water Management je održan od 6. do 8. juna 2016. u hotelu Holiday Inn, u Beogradu. Tim povodom smo razgovarali sa gospodjom  Myriam Fridman Dobrota, koja priprema sa REECO timom brojne sajmove ove godine. Kad već govorimo o upravljanju vodama, što je bila tema ovog sajma, želimo da podsetimo naše čitaoce da ovo upravljanje predstavlja niz mera i aktivnosti sa ciljem da unaprede režim u vodnim tokovima, obezbede visoki kvalitet vode za različite namene.

Upravljanje vodama podrazumeva brigu o zagađenju voda, ali i o štetnom dejstvu voda. Glavne aktivnosti se sprovode kroz institucije Vlade Srbije, institucije pokrajinske Vlade, jedinice lokalne samouprave i kroz javna preduzeća koja se bave upravljanjem vodama. Evo šta je gospođa Dobrota rekla o REECO kompaniji, i ovom skupu koji je uspešno protekao…

EP: REECO posluje u Srbiji, Rumuniji, Poljskoj, Bosni i Hercegovini i Austriji. Opišite nam kako u toku jednog ciklusa od godinu dana uspevate da organizujete sve manifestacije u regionu, i sta je za Vas najveći izazov , a sta neočekivana dobit ili saznanje do kojeg ste došli poslujući u regionu?

M. Dobrota: Poslovati kao strana organizacija/kompanija na Zapadnom Balkanu nije najlakši posao. Iako su jezičke barijere prevaziđene i mreža koju smo izgradili je izvanredna, još uvek se u regionu susrećemo sa određenim preprekama. Zapadni Balkan je bio većim delom u rukama monopolista i kada su tržišta počela da se otvaraju i konkurencija se pridružila poslovanju  reakcija je morala biti proračunata. Moja lična filozofija je da u poslu NIKAD NE TREBA ODUSTAJATI i da se treba nastaviti smejati uprkos svemu. Ništa ne dolazi lako i zanimljivi deo posla jesu upravo izazovi. Prilikom vođenja kompanije morate biti uvereni da je to što radite tačno i da će najbolji kocept osvojiti trku.

Priprema svakog sajma je mnogo više od iznajmljivanja prostora i pozivanja izlagača. Naši klijenti, koji cene RENEXPO od 1997. godine u Evropi znaju koliko napora je vezano za organizovanje naših događaja na Zapadnom Balkanu. Kada smo 2013. godine započeli poslovanje u Srbiji međunarodna energetika je bila veoma skeptična kada samo im predložili nove tržišne mogućnosti.

REECO se bavi istraživanjem tržišta, sakuplja javne i privatne projekte, komunicira sa investitorima, definiše program na osnovu kapaciteta i potencijala i okuplja regionalne eksperte kako bi se upoznali sa međunarodnom industrijom. Za nas je jednako važno da stupimo u kontakt sa izvanrednim regionalnim ekspertima  i tehnologijama putem naše evropske mreže, pa je to sve jedna dvostrana ulica. Najvažnija usluga koju obezbeđujemo za zemlju jeste razmenu poslovne kulture, jer je to ono što najviše dovodi do oklevanja. Izjava naše kompanije: ,,Mi gradimo mostove i otvaramo vrata”  ovu činjenicu najbolje opisuje.

Kompetentnost je osnova uspeha, ali naravno i spremnost na naporan rad, jer je svaki događaj drugačiji i potrebno ga je prilagoditi trenutnoj situaciji, zakonima i statusu.

Želimo da budemo aktivan partner u razvoju regiona, i to je razlog zbog koga smo odlučili da predstavimo kongres na temu upravljanja vodama. Početkom 2015. godine počeli smo da gradimo savetodavni odbor i na nekoliko sastanaka smo zajedno sa glavnim učesnicima u ovim poljima došli do dogovora da zajedno sastavimo program koji će svim međunarodnim i regionalnim učesnicim pružiti pespektivu u vezi sa prevencijom i zaštitom od poplava, upravljanjem otpadnim vodama, pitkom vodom, Izvorima i cevima, biodiverzitetu, upravljanju resursima uključujući druge programe, poput uspešnog učestvovanja na tenderima.Često nas pitaju ko finansira naše poslovanje. Odgovor je kratak i jasan: Niko! Mi smo privatno društvo sa ograničenom odgovornošću, i nismo finansijski podržani  niti imamo druge podsticaje. Pa se treba naglasiti da mi sami zarađujemo svoje prihode.

EP: Organizujete najveće sajmove i konferencije u oblati OIE i EE, povezujete institucije i kompanije , ali to je samo jedna od delatnosti kojom se bavite. Čime se još bavi REECO?

M. Dobrota: Pored naše međunarodne platforme za eksperte menadžmenta u oblasti održivih izvora energije, zažtite životne sredine i voda, pomažemo i u  pronalaženju saradnika za naše međunarodne klijente, predstavljamo inženjere i organizujemo intervjue, organizujemo ključne događaje, poput konferencija, investitorskih okruglih stolova i slično. Ovo su aktivnosti van  RENEXPO događaja i one pomažu kako industriji, tako i institucijama i vladama da razumeju događaje bez uključivanja dodatnih ljudi. Takođe, u toku RENEXPO događaja organizujemo sporedne programe kao što je Dijalog o klimatskim promenama održan 2015. godine u Sarajevu, IPA programe, konferencije za programe finansirane od strane EU i slično. Dodatno, uvek želimo da imamo zanimljive dodatke, kao što je izložba ENERGIEWENDE, koja je imala svoju evropsku premijeru na konferenciji RENEXPO® Zapadni Balkan, a bila je  takođe prikazana na kongresu RENEXPO® Upravljanje vodama.

EP: Kakvo je Vaše iskustvo iz Srbije , koje su oblasti avangardne, koje su najnaprednije, najprofitabilnije i šta predstavlja prema Vašem mišljenju budućnost u poslovnim tokovima?

M. Dobrota: S obzirom da su ova pitanja lično meni upućena odgovoriću ih iz lične perspektive. Za mene je Srbija jedna od zemalja sa najviše potencijala za buduće poslovanje. Živim u Srbiji od 2004. godine i shodno tome sam videla mnoštvo promena. Potrebe koje Srbija ima idu rukom pod ruku sa spremnošću za strane investitore. Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji sa investitorima u industriji i zainteresovanost za uspostavljanje poslovanja na Zapadnom Balkanu je uglavnom upućena na Srbiju. Ništa se ne dešava preko noći i reformisanje zakona i prilagođavanje standardima EU zahteva vreme, ali to će se sve ostvariti.

Govoreći o prilagođavanju, ono gotovo da samo odgovara na pitanja. Srbija ima potencijal za uspešnu poslovnu budućnost usled investicija u obnovljive izvore energije, infrastrukturu i zaštitu životne sredine. Čim se zakoni uspostave, sve pozitivne nuspojave, kao što je zapošljavanje, poguraće celu ekonomiju.

EP: Tokom sajma posvećenom upravljanju vodama bilo je  reči i o zaštiti od poplava, hidro resursima… Šta biste jos istakli?

M. Dobrota: Odluka da se započne sa konferencijama sve objašnjava. Želeli smo da predstavimo stanje regiona nakon poplava 2014. godine  i sada opet na početku ove godine. Svi znaju da usled klimatskih promena moramo sada reagovati. Stoga smo predstavili nacionalne i međunarodne eksperte iz oblasti upravljanja katastrofama, vodama za piće, sistemima cevi, otpadnim vodama i posledicama, kao i biodiverziteta zemlje/zemljišta i upravljanja šumama. Istovremeno ćemo pokazivati najbolje prakse i sastajati se sa opštinskim predstavnicima kako bismo im objasnili zahteve i potrebe,  i povezali potencijal sa potencijalnim investitorima.

Intervju vodila: Vesna Vukajlović