Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju MHE „Sveta Petka“

Srbija | Hidro

mhe sveta petka bif.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je saopštenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukcije MHE „Sveta Petka“.

Podsetimo, krajem januara 2015. godine JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija male hidroelektrane „Sveta Petka“.Kako je navedeno, u planu je površinska revitalizacija betoniranih delova ove MHE, revitalizacija turbinskih agregata, ugrađivanje novih turbinskih regulatora sa hidrauličnim izvršnim organima, rekonstrukcija regeneratora, razvodnog postrojenja, kao i sistema upravljanja i merenja.

MHE „Sveta Petka“ nalazi se na reci Nišavi u Sićevačkoj klisuri. Njena instalisana snaga iznosi 795kW, a ostvarena godišnja proizvodnja iznosi 2,33GWh električne energije godišnje, dok je procenjena godišnja proizvodnja električne energije 3,8GWh.

Sandra Jovićević

foto: bif.rs