Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu mobilnog drobiličnog postrojenja za tretman građevinskog otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje da je doneto Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu mobilnog drobiličnog postrojenja KLLEMANN, model MC 100 R EVO za tretman neopasnog građevinskog otpada, nosioca projekta, „KTM TRANS“ iz Čeneja.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu svakog radnog dana u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević