Nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja za projekat tretmana neopasnog i opasnog otpada u Boleču

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja za projekat tretmana neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju u Boleču, a čiji je nosilac projekta kompanija „Ezo grupa“.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u sadržinu zahteva u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs