Nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Mobilno postrojenje za tretman otpada – drobilica u opštini Užice.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević