Nezaposlena lica angažovana za održavanje Kragujevca čistim

Foto: Grad Kragujevac

U okviru mera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini koje partnerski realizuju Grad Kragujevac i Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Kragujevcu, JKP Šumadija Kragujevac je počelo sa sprovođenjem javnih radova na kojima su angažovana nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Radovi obuhvataju uklanjanje i sanaciju divljih deponija, čišćenje i održavanje javnih površina na teritoriji grada Kragujevca, uklanjanje korova i samonikle trave pored ivičnjaka, kao i uklanjanje plakata sa stubova javne rasvete i mesta na kojima nije predviđeno lepljenje. Javnim radovima je obuhvaćeno i orezivanje i čišćenje zelenih površina, čišćenje groblja, uređenje bankina, grabuljanje zelenih površina i sakupljanje orezanih grana.

Na javnim radovima u trajanju od 4 meseca biće angažovano 19 lica s invaliditetom i sprovodiće se na 20 lokacija u gradu.

Cilj javnog rada je uklanjanje divljih deponija, čišćenje javnih površina u gradskom i prigradskom području na teritoriji grada Kragujevca, kao i unapređenje zaštite životne sredine i smanjenje količine otpada.

Izvor: Grad Kragujevac