Nestanak vrsta kao posledica nemogućnosti da se prilagode klimatskim promenama

Biljne i životinjske vrste su koliko toliko otporne i, u određenom vremenskom razdoblju, mogu da se prilagode malim promenama u prirodi. Međutim, šta se dešava ukoliko se stvari na planeti menjaju u većem obimu i bržim tempom nego što su one sposobne da isprate? U tom slučaju, vrste izumiru. Setimo se samo kako je u dalekoj prošlosti asteroid „zbrisao“ dinosauruse!

Foto-ilustracija: Unsplash/WR

Prema naučnim saznanjima, u toku je šesto masovno izumiranje, a ono što ga razlikuje od svih prethodnih je činjenica da je ono plod ljudskih aktivnosti. Naša vrsta razara iskonski oblik svog okruženja, a njegovi biljni i životinjski stanovnici nemaju dosta vremena da uhvate korak sa novonastalim stanjem, otkrili su naučnici sa nemačkog univerziteta Lajbnic.

Leta su duža i vrelija, zime su kraće i blaže. Padavine i suše su postale učestalije. Glavni uzrok promene do tada relativno ustaljenih obrazaca godišnjih doba leži upravo u neodgovornoj i neodrživoj eksploataciji resursa planete od strane ljudi.

Istraživanje se, usled raspoložive literature, u najvećoj meri koncentrisalo na ptice.

„Pokazali smo da povećanje temperature rezultuje u pomeranju bioloških procesa ka ranijem periodu života“, objasnila je predvodnica izveštaja Viktorija Radčuk.

Te promene, prema nalazima Nemaca, povećavaju šanse za opstanak vrsta, ali ono što je zaista bitno je da li se odigravaju dovoljno brzo i da li se prenose na buduće generacije. Upravo ovde se i krije njihovo sumorno predviđanje – klimatske promene se dešavaju munjevitije od sposobnosti prilagođavanja živog sveta, te brojne vrste dospevaju u rizik od istrebljenja.

Prema Crvenoj listi ugroženih vrsta koju izrađuje Međunarodna unija za očuvanje prirode, više od 26 hiljada vrsta nalazi se pod rizikom od nestanka. Ukoliko ne zauzdamo svoj negativan utiacaj na životnu sredinu, proširenje sumorne liste je vrlo izvesno.

Jelena Kozbašić