Nepropisno postupanje sa životinjskim otpadom u Sarajevu

Region | Upravljanje otpadom

Foto: Pixabay

U Kantonu Sarajevo ne postoje precizni podaci o količinama produkovanog i zbrinutog otpada životinjskog porekla. Ova vrsta otpada na deponiji Smiljevići pravi velike probleme i rešenja se moraju tražiti urgentno, poručuju iz Centra za ekološki održivi razvoj (COOR) Sarajevo.

COOR od oktobra prošle godine implementira Projekat ”Izrada registra otpada životinjskog porekla u Kantonu Sarajevo” koji će biti popunjavan podacima određenih proizvođača otpada putem anketiranja. Iz tog centra Feni su kazali da su proizvođačima otpada upućeni anketni upitnici krajem prošle godine, a radi se o mesarama, farmama, skladištima i distribucijama proizvoda životinjskog porekla, ribnjacima i ribarnicama, preradama mesa i mesnih proizvoda, te trgovinama na veliko. Poslato je više od 800 upitnika na adrese koje postoje u zvaničnim bazama opština, statistike i ministarstava, a krajnji rok za dostavu popunjenih upitnika bio je 20. februar ove godine.

Trenutno postupanje sa otpadom životinjskog porekla u BiH nije u skladu s propisima i standardima Evropske unije za oblast veterinarstva i zaštite okoline. Problem nepostojanja integralnog upravljanja otpadom životinjskog porekla u BiH egzistira već duži niz godina, a prvi put ga je uočila Delegacija EU u BiH u oktobru 2007. godine, kazala je u ime COOR-a Dragana Selmanagić. Iz COOR-a navoda da u BiH ne postoje jasni statistički podaci o proizvedenom životinjskom otpadu, jer Agencija i zavodi za statistiku još ne prate tu vrstu podataka, ali se prema procenama u BiH generira oko 40.000 tona nusproizvoda i otpada životinjskog porekla, a koji uglavnom završi na lokalnim deponijama, a vrlo često deo završi i direktno u prirodi.

Naglasila je da ova vrsta otpada na deponiji Smiljevići pravi velike probleme i da se rešenje mora tražiti urgentno. Deponija, ističe, treba da služi isključivo za odlaganje komunalnog otpada, a KJKP ”Rad” mora voditi evidenciju o primopredaji otpada na lokaciji, subjektima s kojima sklapaju ugovore, te količinama otpada koji se odloži u konačnici na Smiljevićima. Trenutno je u fazi i monitoring procednih voda na deponiji za koji su izdvojena značajna finansijska sredstva sa ciljem dobijanja ukupnih količina i sastava procednih voda. Bilo kakve velike količine hrane i otpada životinjskog porekla, a koje se koncentrično ubace u telo deponije se raspadnu i prave značajan problem na kvalitet procednih voda, te dovode do promena i pikova u kvalitetu te vode koja se mora tretirati, dodaje Selmanagić.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević